PowerPoint เพิ่มฟีเจอร์ตัดใบหน้าผู้พูดไปติดบนสไลด์ได้

พาวเวอร์พอยต์เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ ซ้อนใบหน้าของผู้นำเสนอทับบนบางส่วนของหน้าจอสไลด์ แก้ปัญหาเดิมที่การแยกใบหน้าผู้นำเสนอกับหน้าจอสไลด์ออกจากกัน ทำให้ผู้ฟังมองแต่สไลด์ ขาดการรับรู้สีหน้าท่าทางของผู้นำเสนอ

ซอฟท์แวร์เพื่อการพรีเซนต์งาน Microsoft PowerPoint เพิ่มฟีเจอร์ใหม่ชื่อ “Cameo” ซึ่งจะซ้อนใบหน้าของผู้นำเสนอทับบนบางส่วนของหน้าจอสไลด์

 

ฟีเจอร์นี้สร้างมาเพื่อแก้ปัญหาการนำเสนองานหรือประชุมออนไลน์ ที่แยกใบหน้าผู้นำเสนอกับหน้าจอสไลด์ออกจากกัน ทำให้หลายๆครั้งผู้ฟังมองแต่สไลด์ ขาดการรับรู้สีหน้าท่าทางของผู้นำเสนอ

 

ทั้งนี้ผู้นำเสนอสามารถเลือกวิธีการวางทับซ้อนใบหน้ากับสไลด์ได้หลากหลายแบบ เพื่อให้เหมาะกับเนื้อหา ไม่รบกวนเนื้อหา

 

… อย่างไรก็ตาม ฟีเจอร์นี้ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการ โดยมีแผนจะเปิดใช้งานกันทั่วไปในต้นปีหน้า 2022

 

 ข่าวจาก
  microsoft.com/en-us/microsoft-365/blog/2021/09/09/brace-yourselves-hybrid-work-is-hard-heres-how-microsoft-teams-and-office-365-can-help