TikTok เริ่มห้ามนักการเมืองทั่วโลก เปย์, รับเปย์, ซื้อโฆษณา, หรือหารายได้ในแอพแล้ว

จากนี้นักการเมืองและพรรคการเมืองทั่วโลก จะไม่สามารถหาเงินจากการสร้างสรรค์เนื้อหาใดๆ, ไม่สามารถรับเงินผ่านระบบให้ทิป, ไม่สามารถให้ทิปหรือให้ของขวัญใครๆ, และไม่สามารถซื้อโฆษณาในติ๊กต่อกได้

TikTok เริ่มทยอยห้ามไม่ให้นักการเมืองและพรรคการเมือง ไม่ว่าในประเทศใดๆ ใช้ระบบ “เปย์” เงิน, ระบบ “ส่งของขวัญ”  ไม่ว่าจะในฐานะผู้ให้หรือผู้รับ   รวมถึงไม่ให้ใช้ระบบหารายได้บนติ๊กต่อกด้วย

 

… ทั้งนี้รวมทั้งการห้ามขายสินค้าในติ๊กต่อก และห้ามซื้อโฆษณาบนติ๊กต่อกไม่ว่าในรูปแบบใดๆด้วย

 

การห้ามนี้จะเริ่มทยอยมีผลในประเทศต่างๆทั่วโลกจากนี้ไป  คือนักการเมืองและพรรคการเมืองจะไม่สามารถหาเงินจากการสร้างสรรค์เนื้อหาใดๆ, ไม่สามารถรับเงินผ่านระบบให้ทิป, ไม่สามารถให้ทิปหรือให้ของขวัญใครๆ, และไม่สามารถซื้อโฆษณาในติ๊กต่อกได้

 

ทีมงาน Bytedance ซึ่งเป็นบริษัทจีนเจ้าของติ๊กต่อกให้เหตุผลว่า เพื่อป้องกันประชาชนคนทั่วไป ไม่ให้เข้าถึงข้อมูลทางการเมือง ซึ่งอาจเป็นข้อมูลเท็จ  และประเด็นการเมืองก็เป็นเรื่องอ่อนไหวซึ่งอาจนำไปสู่ความขัดแย้งได้

 

ข่าวจาก

 straitstimes.com/singapore/politics/tiktok-to-ban-politicians-from-raising-funds-selling-merchandise-on-its-platform

You may be interested in

Latest post from Facebook


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/digitalagemag.com/httpdocs/wp-content/themes/geeky-child/shortcodes/new-listing.php on line 19

Related Posts

กฏหมายใหม่ใช้ทั่วไทยแล้ว – ห้ามคนขับหยิบจับมือถือใช้ขณะขับรถ

จากนี้ไป การขับรถไปคุยไป ต้องใช้หูฟังเท่านั้น ห้ามหยิบจับมือถือขณะขับ ถ้าจำเป็นต้องหยิบจับก็ต้องจอดรถก่อน …