AIS เปิดบริการใหม่ Media Cloud Service ให้สื่อเช่าใช้ผลิตรายการและออกอากาศ

AIS เปิดตัวบริการใหม่สำหรับผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ ให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ผลิตสื่อและเช่าใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไปด้วยกัน ...

เอไอเอสเปิดตัวบริการใหม่สำหรับผู้ผลิตสื่อมืออาชีพ ในชื่อ “AIS Media Cloud Service” โดยเป็นบริการให้เช่าใช้ซอฟต์แวร์ผลิตสื่อและเช่าใช้พื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวด์ไปพร้อมกัน ( SaaS หรือ Software as a Service )

 

บริการนี้มุ่งกลุ่มเป้าหมายธุรกิจสื่อและองค์กรต่างๆ คิดค่าบริการรายเดือนโดยคิดตามการใช้งานจริง และมีทีมงานให้คำปรึกษาในการเลือกใช้ให้เหมาะสมกับงานที่สุด  โดยมี 2 บริการหลักๆคือ

ระบบบริหารจัดการสื่อ (Media Workflow Suite)

ลูกค้าสามารถใช้ซอฟต์แวร์และเครื่องมือในการตัดต่อ แก้ไข เปลี่ยนแปลงวิดีโอ หรือเนื้อหาต่างๆ ผ่านระบบคลาวด์  แล้วจัดเก็บ ค้นหา จัดการลิขสิทธิ์ของเนื้อหา โดยมีความปลอดภัยของข้อมูล

 

ระบบผลิตและควบคุมสื่อ (Production Control Suite)

ลูกค้าสามารถเข้าใช้ซอฟต์แวร์ผลิตเนื้อหา/ตัดต่อรายการ, ออกอากาศรายการสด, ใช้ห้องถ่ายทอดสดหรือสตูดิโอแบบ virtual  ลดค่าใช้จ่ายการเช่าซื้อสตูดิโอโดยไม่ต้องลงทุนสร้างเอง

งานนี้ AIS ร่วมกับบริษัทระดับโลกอย่าง VMware ซึ่งเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ และ Vizrt ซึ่งเป็นผู้ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ผลิตสื่อและการออกอากาศออนไลน์

 

 

 ข่าวจาก
  business.ais.co.th/solution/media-cloud-service.html?category=cloud