ยอดขายแท็บเล็ตไตรมาสแรก 2021 ยังโตแรง นำโดย iPad

สำรวจพบยอดขายแทบเล็ตต้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว  แต่ลดลงจากปลายปีที่ผ่านมา 

สำรวจพบยอดขายแทบเล็ตต้นปีนี้สูงกว่าปีที่แล้ว  แต่ลดลงจากปลายปีที่ผ่านมา

 

นั่นคือยอดขายแทบเล็ตของทั้งโลกในรอบไตรมาสแรกปีนี้ 2021 เพิ่มขึ้น 53% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 1 ปี 2020 แต่ลดลง 22% เมื่อเทียบกับไตรมาสที่ 4 ปี 2020 ซึ่งช่วงนั้นเป็นไตรมาสที่ยอดส่งมอบสูงสุดในรอบ 5 ปี

 

และถ้าแยกแบรนด์ พบว่านำโดย Apple และ Samsung มา 2 อันดับแรกตามแผนภาพด้านบน โดยต่างก็มีส่วนแบ่งการตลาดเพิ่มขึ้นเพราะเพิ่งเปิดตัวรุ่นใหม่

 

และถ้าดูเฉพาะ iPad พบว่ารุ่นเริ่มต้นนั้นมียอดขายสูงสุดคือ 56% รองลงไปเป็น iPad Air ที่ 19% และ iPad Pro ที่ 18% ตามลำดับ

 

ซึ่งข้อมูลทั้งหมดนี้สำรวจและรายงานโดยบริษัทวิจัยตลาด Counterpoint Research ซึ่งได้เก็บภาพรวมตลาดแท็บเล็ตทั่วโลก ของไตรมาสที่ 1 ประจำปี 2021 ไว้

 

 

 ข่าวจาก
  counterpointresearch.com/tablet-shipments-q1-2021