ดีแทคเปิดโครงการเน็ตทำกิน ส่งเสริมผู้ประกอบการสูงวัย พึ่งพาตนเองได้ในสภาวะสังคมผู้สูงอายุ

ณ ตอนนี้ประเทศไทยมีจำนวนผู้สูงวัยสูงถึงประมาณ 20% โดยในอีก 30 ปีข้างหน้า คาดว่าประชากรกลุ่มเกษียณและเตรียมเกษียณจะมีจำนวนถึง 30 ล้านคน ถ้าผู้สูงวัยไม่เท่าทันในและเข้าถึง หรือยังไม่เข้าใจทักษะดิจิทัล ที่สามารถต่อยอดได้เพื่อพัฒนาการสร้างรายได้เพิ่ม พวกเขาจะประสบปัญหาการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ ธนาคาร และบริการของภาครัฐ ดีแทคจึงได้มีโครงการ ดีแทคเน็ตทำกิน เพื่อให้ผู้สูงวัยเข้าใจในดิจิทัลที่ส่งผลกระทบต่อผู้สูงวัยในประเทศไทย

โครงการเน็ตทำกิน สำหรับวัย 50+

โครงการเน็ตทำกิน ของดีแทค ร่วมมือกับ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล หรือ ดีป้า มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย และ ยังแฮปปี้ (YoungHappy) เปิดโครงการ เน็ตทำกิน สำหรับผู้ประกอบการอายุ 50 ปีขึ้นไป เพื่อเพิ่มทักษะดิจิทัลให้ผู้สูงวัยอาศัยลำพัง ที่มีจุดมุ่งหมายคือ การสร้างเสริมทักษะและความรู้ในการค้าขายออนไลน์ การแสวงหาโอกาสในการทำธุรกิจดิจิทัล รวมทั้ง การให้ความรู้เพื่อรับมือกับภัยเสี่ยงบนโลกออนไลน์ให้ผู้สูงวัย โดยผู้ร่วมโครงการแรกเริ่มต้น 250 คน

ความร่วมมือในโครงการดีแทค เน็ตทำกิน

ทางดีแทคเน็ตทำกิน มีการอบรมการตลาดออนไลน์ ให้บริการพี่เลี้ยงและหาจุดขายให้แก่ผู้สูงวัย ร่วมเป็นแอดมินเพจ และช่วยแนะนำ แก้ไขปัญหาให้ผู้ประกอบการออนไลน์จนกว่าจะมีความมั่นใจและสานต่อดูแลธุรกิจออนไลน์ของตัวเองได้ ทางดีป้าสนับสนุนโครงการและเชื่อมโยงพันธมิตรกับหน่วยงานรัฐอื่น ๆ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย มูลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยจะทำหน้าที่บริหารจัดการโครงการและร่วมการรับมือกับภัยเสี่ยงในโลกออนไลน์ และยังแฮปปี้ นั้นมีส่วนรับผิดชอบทางด้านการคัดเลือกผู้เข้าอบรม รูปแบบและการบริหารกิจกรรม

 

กิจกรรมภายในโครงการดีแทคทำกิน สำหรับผู้สูงวัยตลอด 2 เดือน

ข้อดีของโครงการ

โครงการนี้จะเน้นที่กลุ่มผู้สูงวัยที่อาศัยอยู่ลำพัง ต้องการหารายได้เสริม ส่งเสริมผู้สูงวัยให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง ไม่หลงเชื่อข่าวลวงข่าวปลอม ไม่ถูกหลอกลวงฉ้อโกง ตกเป็นเหยื่อของ Romance Scam ตัวอย่างเช่นการหลงเชื่อในอาหารเสริมต่าง ๆ สามารถใช้ดิจิทัลสร้างความสุข ลดช่องว่างระหว่างวัยกับบุตรหลาน รวมถึงสามารถหารายได้ทางการใช้ดิจิทัล สร้างคุณค่า โดยใช้สื่อได้อย่างสร้างสรรค์และเป็นประโยชน์ช่วยเหลือตนเองต่อไป และลดปัญหาทางด้านร่างกายและจิตใจที่เสื่อมถอยตามกาลเวลา

ตัวอย่างผลสำเร็จของโครงการดีแทคเน็ตทำกิน ครั้งที่ 1

สามารถสมัครโครงการ ดีแทคเน็ตทำกิน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย คุณสมบัติผู้สมัครอายุ 50 ปีขึ้นไปสามารถเดินทางไปเรียนยังสถานที่เรียน ตามภูมิภาคที่เลือก ต้องมีสินค้าหรือบริการอยู่แล้ว มีอุปกรณ์เข้าเรียนอย่างน้อย 1 เครื่องและสามารถเข้าร่วมอบรมได้ตลอดหลักสูตร ช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

Twitter คลายกฏ – ให้สร้างห้องคุยใน Spaces ได้ โดยไม่ต้องมี 600 followers ขึ้นไปแล้ว

ทวิตเตอร์เปิดให้ผู้ใช้งานแอพทวิตเตอร์ทั้งใน iOS หรือ Android สามารถสร้างห้อง space คุยสดได้ โดยไม่จำกัดว่าต้องมียอดผู้ติดตามถึง 600...