รัฐบาลสิงคโปร์ให้ประชาชนใช้แอพ Singpass แทนบัตรประชาชนได้ทุกธุรกรรม

สิงโปร์เริ่มให้หน่วยงานต่างๆยอมรับบัตรประชาชนจากหน้าจอแอพ SingPass แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แทบทุกธุรกรรม

รัฐบาลสิงโปร์เริ่มให้หน่วยงานต่างๆยอมรับบัตรประชาชนจากหน้าจอแอพ SingPass แทนบัตรประชาชนตัวจริงได้แทบทุกธุรกรรม โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา

 

หน้าจอแอพจะแสดงชื่อ-นามสกุล, หมายเลขบัตรประชาชน, และรูปถ่าย และหน้าจอแสดงข้อมูลเต็ม ที่เพิ่มข้อมูล เพศ, สัญชาติ, วันเกิด, และที่อยู่  ซึ่งตัวอย่างการใช้  ก็เช่น การแสดงตัวที่จุดบริการภาครัฐ, การเข้ารับบริการทางการแพทย์, และการยืมคืนหนังสือในห้องสมุดประชาชน ฯลฯ

 

เดิมแอพ SingPass ใช้ยืนยันตัวตนสำหรับบริการออนไลน์เท่านั้น  โดยรัฐบาลสิงคโปร์ก็ได้ย้ายบริการภาครัฐบางอย่างเป็นบริการออนไลน์มาก่อนแล้ว เช่น บริการแจ้งเกิด หรือทะเบียนราษฎร์

 

หน้าจอแอพ Singpass นี้มีระบบป้องกันการปลอมแปลงด้วยโลโก้แบบภาพเคลื่อนไหวเพื่อป้องกันการจับภาพหน้าจอไปปลอมแปลง

 

ทั้งนี้ปัจจุบันมีการใช้แอพ SingPass แล้วมากถึง 97% ของประชากรและผู้พำนักถาวรในสิงคโปร์ รวม 3.2 ล้านคน และมีการทำธุรกรรมทั้งแบบบุคคลและนิติบุคคลถึงปีละ 300 ล้านครั้ง

 

อย่างไรก็ตาม ยังเหลือบางกรณีที่ต้องใช้บัตรประชาชนตัวจริง เช่น การจดทะเบียนสมรส หรือการลงทะเบียนเข้าพักโรงแรม ซึ่งยังต้องรอการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

 ข่าวจาก
  tech.gov.sg/media/media-releases/2021-10-28-all-government-agencies-to-accept-singpass-digital-ic-from-1-november-2021

You may be interested in

Related Posts

Tesla กำไรประวัติการณ์ – ราคาหุ้น new high – มูลค่าบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์

บริษัท Tesla ประกาศกำไรล่าสุดสูงเป็นประวัติการณ์ และราคาหุ้นก็สร้างจุดสูงสุดใหม่ พามูลค่ากิจการพุ่งไปเกิน 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐฯทัดเทียม...