รถไฟในญี่ปุ่นเริ่มเปลี่ยนห้องสูบบุหรี่ – เป็นห้องประชุมออนไลน์

รถไฟชินคันเซ็นในญี่ปุ่น ได้เริ่มทยอยแปลงห้องสูบบุหรี่บนรถไฟชินคันเซ็น ให้กลายเป็นห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

องค์กร Central Japan Railway ซึ่งมีหน้าที่ดูแลรถไฟในญี่ปุ่น ได้เริ่มทยอยแปลงห้องสูบบุหรี่บนรถไฟชินคันเซ็น ให้กลายเป็นห้องประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom แถมยังเพิ่มความเร็ว WiFi ในขบวนรถด้วย

 

นอกจากนั้นก็ได้เริ่มแปลงบางที่นั่งในรถให้เหมาะกับการทำงานกว่าเดิม เช่น มีเมาส์ มีแท่นรองคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ้ค มีช่องเสียบชาร์จข้างที่นั่ง ฯลฯ

 

นอกจากนั้นองค์กร Central Japan Railway ยังประกาศเพิ่มเติมว่าจะเพิ่มห้องประชุมแบบเงียบพิเศษ โดยเรียกว่า “Express Work Booth” ไว้ให้ประชุมที่มีการบรรยายดังๆหรือเปิดสื่อเสียงดังได้โดยไม่มีเสียงออกมากวนผู้โดยสารคนอื่นๆ

 

 

 ข่าวจาก
  theregister.com/2021/08/27/central_japan_railway_company_s_work_vehicle
 ภาพประกอบจาก
  faq.westjr.co.jp/en/faq_detail.html?id=9563&category=523&page=500