หมดปัญหาลังเลเลือกซื้อสินค้า ด้วยการแนะนำของ AI

เชื่อว่าบางครั้งการไปเลือกซื้อสินค้า ที่ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่ก็มีความหลากหลาย ยี่ห้อ สรรพคุณ หรือไม่ได้ชื่นชอบในยื่ห้อใด ทำให้ผู้ซื้อมีความลังเลและใช้เวลานานในการเลือกซื้อสินค้า จึงมีการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนะนำสินค้าเพื่อให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองอีกต่อไป

AI ใช้ฐานข้อมูลจากอะไร ?

โดย AI สามารถวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน ฐานข้อมูลที่เกี่ยวกับพฤติกรรมในอดีต ซึ่งยิ่งได้ข้อมูลมากเท่าไร ก็จะวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมของผู้บริโภคได้แม่นยำมากขึ้นเท่านั้น ถึงขั้นที่สามารถให้คำแนะนำหรือนำเสนอสินค้าและบริการที่เราต้องการได้ทันที โดยผ่านอุปกรณ์ IoT โดยมีศูนย์กลางการควบคุม 1 ไอดี จากการเก็บ Me Data

ข้อมูลจากวิจัยโดย ฮิลล์ อาเซียน ที่มีชื่อว่า “THINK FUTURE-FORWARD: How Asean Lives Evolve as Technology Gets Smarter” (TECH ล้ำทำชีวิตเปลี่ยน)

ข้อดีที่ผู้บริโภคใช้ AI วิเคราะห์

ผู้บริโภคจะได้รับคำแนะนำจาก AI เกี่ยวกับสิ่งของและบริการที่น่าซื้อ ซึ่งถูกคัดกรองมาแล้วว่าตรงกับความชอบส่วนบุคคลของผู้บริโภค แล้วจึงค่อยทำการตัดสินใจซื้อในที่สุด โดยที่ผู้บริโภคไม่จำเป็นต้องลงมือค้นหาข้อมูลด้วยตัวเอง

แล้ว Me Data คืออะไร ?

Me Data คือการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากประวัติการซื้อสินค้าและบริการ ความชื่นชอบส่วนตัว ข้อมูลสุขภาพ ประวัติการสั่งซื้อ สิ่งที่ผู้บริโภคน่าจะชอบหรือต้องการในช่วงเวลานั้น ๆ ทั้งในรูปแบบของข้อมูล หรือ Solution โดยจะถูกเก็บสะสมอยู่ในอุปกรณ์ IoT ซึ่งเชื่อมโยงถึงกัน

 

ต่อไปบริษัทเกี่ยวกับ IT ต่าง ๆ แข่งขันกัน เพื่อพัฒนาเทคโนโลยี โดยเน้นการทำตลาดแบบเรียลไทม์มากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภคเป็นอย่างมากในการใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยอำนวยความสะดวก

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

พื้นที่พิเศษ “Dynamic Island” บนจอไอโฟน – มีบน Android บ้างแล้วในแอพชื่อ “DynamicSpot”

เกาะมหัศจรรย์บนหน้าจอไอโฟนใหม่ มีใน Android บ้างแล้วในชื่อ dynamicSpot โดยมีให้โหลดในกูเกิลเพลย์แล้ว …