อาหารแห่งอนาคต ด้วยผลผลิตจาก FARMBOT

การปลูกพืชผักก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเพาะปลูกนั้นต้องอาศัยการดูแลและเวลา โดยตอนนี้มีการนำหุ่นยนต์มาให้ในการเพาะปลูกที่มนุษย์ไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวจนถึงขั้นตอนเก็บเกี่ยว หรือ Farmbot และเริ่มมีผู้ประกอบการ SME มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในธุรกิจแล้ว

Farmbot คืออะไร ?

Farmbot หรือแปลงปลูกผักอัตโนมัติ หุ่นยนต์รูปแบบ Open Source ที่ถูกพัฒนาต่อยอดมาจากสหรัฐอเมริกา โดยการทำงานคือการสั่งงานผ่านคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่การหว่านเมล็ดในดิน รดน้ำ จะทำงานผ่านคอมพิวเตอร์และแขนกลทั้งหมด จนกระทั่งเก็บเกี่ยว โดยระบบจะมีการถ่ายรูปรายงานการเจริญเติบโตเป็นระยะ ใช้เวลาประมาณ 3 เดือนในการเพาะปลูก

AI เข้าไปอยู่ในธุรกิจอาหาร

สำหรับธุรกิจอาหารแห่งอนาคตอีกรูปแบบที่น่าสนใจ คือ นำ AI เข้ามาใช้ในการวิเคราะห์และผลิตอาหารสุขภาพมากขึ้น เพราะนอกจากการออกกำลังกายแล้ว อาหารก็เป็นเรื่องสำคัญในการดูแลสุขภาพ ผลิตภัณฑ์อาหารเพื่อสุขภาพจำเป็นต้องมีสารอาหารที่เหมาะสมกับร่างกายของคนแต่ละช่วงวัย

ข้อดีของ Farmbot

ปัจจุบันแปลงดังกล่าวจะมีขนาดที่ 36 เมตร กลุ่มเป้าหมายคือมหาวิทยาลัยที่มีกลุ่มนักศึกษา สาขาที่เกี่ยวข้อง กลุ่มนักวิจัย หรือศูนย์เกษตร ซึ่งข้อดีอีกอย่างคือเหมาะสำหรับการปลูกผักในพื้นที่ห่างไกล สามารถปลูกได้โดยไม่ต้องส่องไฟ หรือใช้โซล่าเซลล์ ตลอดการเพาะปลูก

การพัฒนาของ Farmbot ในอนาคต

โดยในอนาคตจะมีการขยายขนาดของแปลงให้ใหญ่เพิ่มมากขึ้นและการทำ image processing เป็นกล้องถ่ายรูปและแจ้งเตือนผ่านแอปฯ เพื่อกำจัดศัตรูพืชและแมลงซึ่งเป็นหนึ่งใน SME ของโครงการ New-Age Innopreneur ผู้ประกอบการนวัตกรรมสายพันธุ์ใหม่ เป็นโครงการที่จัดขึ้นโดย SYN HUB Co-Innovative Space และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม สำหรับผู้ประกอบการใหม่ในสาขาการแปรรูปอาหารและอาหารแห่งอนาคต สาขาเกษตรเชิงประสิทธิภาพและเทคโนโลยีชีวิภาพ และสาขาดิจิทัลและอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

You may be interested in

Latest post from Facebook

Related Posts

แอพ YouTube เพิ่มเครื่องมือ “Recap 2022” ในส่วน Music ให้แต่ละคนดูสรุปการฟังเพลงในปีที่ผ่านมาได้

“ยูทูบ มิวสิค” เพิ่มเมนู Recap 2022 สรุปสถิติการฟังเพลงส่วนตัว ให้ผู้ใช้แต่ละคน ดูไฮไลท์การฟังเพลงของตัวเองตลอดปีที่กำลังจะผ่านไป …