Learning

หมดปัญหาลังเลเลือกซื้อสินค้า ด้วยการแนะนำของ AI

เชื่อว่าบางครั้งการไปเลือกซื้อสินค้า ที่ถึงแม้จะเป็นชนิดเดียวกัน แต่ก็มีความหลากหลาย ยี่ห้อ สรรพคุณ หรือไม่ได้ชื่นชอบในยื่ห้อใด ทำให้ผู้ซื้อมีความลังเลและใช้เวลานานในการเลือกซื้อสินค้า จึงมีการนำ AI มาใช้ในการวิเคราะห์พฤติกรรมและแนะนำสินค้าเพื่อให้สะดวกสบายยิ่งขึ้น โดย จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องตัดสินใจเลือกด้วยตัวเองอีกต่อไป

ลดอัตราการดรอปเรียนออนไลน์ด้วย Blockchain

การศึกษาออนไลน์ที่ตอนนี้กำลังเป็นที่สนใจ เพราะทั้งสะดวกเรื่องการเดินทางและสามารถทบทวนได้ง่าย แต่ปัญหาของการศึกษาผ่านออนไลน์ยังมีปัญหาอาทิ เช่น ค่าใช้จ่าย ทำให้อัตราการดรอปเรียนผ่านออนไลน์มากเพิ่มขึ้น แต่ตอนนี้มีการเรียนออนไลน์ที่สามารถตรวจสอบการเรียนได้แล้วผ่าน Blockchain

IBM เปิดบริการใหม่ โอนเงินข้ามประเทศด้วยระบบบล็อคเชน

เปิดตัวระบบโอนเงินใหม่ด้วยบล็อคเชน “IBM Blockchain World Wire” ชูจุดขายคือโอนเงินได้รวดเร็วขึ้นอย่างมาก จากเดิมหลายวันมาเหลือแค่ไม่กี่วินาที

มธบ. จับมือบริษัทไอที เปิดคอร์สฟรีโปรแกรมเมอร์ สอบผ่านมีงานทำ

ธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมกับบริษัท Hatari Wireless ตั้งโครงการ “ Programmer Bootcamp #2 ” เปิดรับสมัครผู้สนใจ รับทุนเรียนฟรี เพื่อหา Programmer ที่มีคุณภาพเข้าสู่องค์กร

จัดแสดงสาธิต AI สำหรับภาคอุตสาหกรรม

AI และ Cloud เริ่มมีการเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมต่าง ๆ เพิ่มขึ้น ที่มนุษย์ไม่สามารถทำได้ในบางอย่าง หรือมาทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานมากขึ้น โดย HUAWEI ได้จัดงาน “Huawei Cloud AI Open Day Thailand 2019” เพื่อนำเสนอการนำ AI และ Cloud ในรูปแบบต่าง ๆ

1.โซลูชั่น Traffic Intelligent Twins ที่ใช้ AI เข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาการจราจรที่แออัด การควบคุมดูแลรถยนต์ ปัญหาความรุนแรง

2.ระบบจดจำใบหน้าของ AI ในการตรวจสอบยืนยันความถูกต้องภายในสนามบิน ด่านศุลกากร และร้านค้าปลีก ด้วยระบบการจดจำใบหน้า จากตัวอย่างผู้เข้าชมจะสามารถสั่งกาแฟด้วยตัวเองโดยไม่ต้องสั่งผ่านแคชเชียร์

3. กล้องที่ใช้ AI รายงานและแสดงหลักฐานความรุนแรง รวมถึงบันทึกภาพความเสียหายที่เกิดจากพนักงาน ในขั้นตอนการจัดส่งขนถ่ายสินค้า

4. หุ่นยนต์จะทำหน้าที่ตรวจตราดูแลภายในบริเวณพื้นที่ขนาดใหญ่และประมวลผลเพื่ออนุญาตการเข้าพื้นที่ภายในเวลาเสี้ยววินาทีโดยใช้อัลกอริธึ่มระบบการจดจำ

และ 5. การนำ AI มาใช้ใน Optical Character Recognition (OCR) เป็นการรู้จำตัวอักขระไทยด้วยแสงและภาพ

โดยงาน Cloud AI …

AI ที่ถูกนำมาใช้ในอุตสาหกรรมมากที่สุดในปี 2562

บริษัท ไอเอฟเอสเปิดเผยว่า ในปี 2562 ระบบ AI จะเข้ามามีบทบาทในด้านอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้น เพราะมีข้อดีที่ไม่มีความเหนื่อย ไม่จำเป็นต้องใช้แสงไฟ และยังสามารถช่วยลดต้นทุนและเวลา  ซึ่งจะมี AI ที่เข้ามาแทนการทำงานใดบ้าง โดยสามารถแบ่งเป็นสัดส่วนได้ดังนี้

อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็น 50 % ทุกบริษัทจะนำ AI จะเข้าไปอยู่ในด้านการผลิตทั้งหมดทุกกระบวนการทำงานและนำมาวางแผนความต้องการสินค้า เพื่อคาดคะเนการบริโภคล่วงหน้าในภาคอุตสาหกรรม โดยการคาดคะเนการวางแผนความต้องการสินค้าโดย AI นั้นมีความใกล้เคียงกับสถานการณ์จริงในตลาดอย่างมาก ซึ่งจะก่อให้เกิดความได้เปรียบทางการแข่งขัน

AI ในรูปแบบแชทบอท คิดเป็น 25 % โดยพบว่าแชทบอทสามารถปลอมเสียงพูดของมนุษย์ได้อย่างแนบเนียนถึง 84 % โดยกลุ่มตัวอย่างรู้สึกสบายใจเมื่อได้ใช้ AI แบบที่สามารถสั่งงานด้วยเสียงที่บ้าน ในรูปแบบของ Alexa, Siri หรือ or Home ตัวอย่างเช่น บีเอ็มดับเบิลยูกับ Alexa ที่นำ AI การสั่งงานด้วยเสียงใช้กับรถยนต์หลายรุ่นของบริษัทเมื่อเดือน มีนาคม 2561

หุ่นยนต์ในรูปแบบของ AI ที่คิดเป็น 25% ในนำมาใช้ เพราะหุ่นยนต์ไม่ต้องการเวลาพักและเรื่องของการเข้ากะทำงาน สามารถทำงานได้ตลอด …

ปัญหาและการแก้ไขของ AI ในธุรกิจและอุตสาหกรรม

ถึงแม้ในปัจจุบัน AI จะช่วยให้การทำงานในองค์กรดีขึ้น แต่บริษัทต่าง ๆ ก็ยังประสบปัญหา 2 เรื่องหลัก ๆ ได้แก่ 1.การหาพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้าน AI และการจัดการข้อมูล 2.การรวบรวมชุดข้อมูล (Data Collection) ให้เพียงพอสำหรับ AI และอัลกอริทึ่มมาประมวลผล

สำหรับการแก้ไขปัญหาเรื่องของพนักงาน มี 2 วิธีด้วยกัน ได้แก่ 1.การฝึกอบรมและพัฒนาวิศวกรภายในองค์กรให้มีความรู้ด้าน AI ผ่านหลักสูตรและสถาบันที่เกี่ยวข้อง และ 2. สรรหาบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญอยู่แล้วจากภายนอกควบคู่กันไป เพื่อให้บริษัทมีทีมด้าน AI เพิ่มขึ้นและมีประสิทธิภาพในเวลาอันรวดเร็ว

โดยภายในงาน CMKL Tech Summit 2018 สัมมนาด้าน AI ได้เปิดเผยและยกตัวอย่างการนำ AI มาใช้ใน อาทิเช่น AI กับสังคมผู้สูงอายุ ที่มีเครื่องวัดความสั่นสะเทือนและรูปแบบของการเดิน โดยใช้ AI เข้ามาช่วยบอกถึงสถานะของผู้ป่วยสูงอายุในสถานบริการสุขภาพ เช่น จังหวะการเดิน น้ำหนักการเดิน มีความสามารถในการเดินเป็นอย่างไร กำลังเหน็ดเหนื่อย มึนงงหรือแข็งแรง ต้องการการดูแลเพิ่มเติมหรือไม่ …

ปุ่มสั่งสินค้าด่วน Amazon Dash ถูกห้ามในเยอรมนี เพราะไม่แสดงราคาล่าสุดให้ผู้ซื้อทราบ

ปุ่มสั่งซื้อสินค้าด่วน “Amazon Dash” ถูกทางการเยอรมนีสั่งห้าม ในข้อหาที่ไม่ได้แจ้งราคาสินค้าล่าสุดไว้ แถมยังมีเงื่อนไขเปลี่ยนแปลงทุกอย่างได้ตลอด

กูเกิลร่วมกับ รพ.ราชวิถี วิจัย AI วิเคราะห์ป้องกันเบาหวานขึ้นตา

กูเกิลประกาศความร่วมมือกับโรงพยาบาลราชวิถี ใช้ ai วิเคราะห์ผู้ป่วยเบาหวานประมาณ 4-5 ล้านคน หาความเสี่ยงต่อภาวะเบาหวานขึ้นจอประสาทตา (diabetic retinopathy) ที่อาจทำให้ตาบอดได้

ปักกิ่งติดกล้อง ai จดจำใบหน้าเข้ากับบ้านเอื้ออาทร

จีนนำระบบรับรู้ใบหน้ามาติดตั้งกับกลอนประตูดิจิตัล ป้องกันการนำบ้านไปปล่อยเช่าต่ออย่างผิดกฎหมาย และไว้ดูว่าผู้สูงวัยบ้านไหนไม่มีการเข้าออกหลายวัน ซึ่งอาจหมายถึงการเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต…

เตาอบยุคดิจิตัล มีกล้องส่องอาหารข้างใน พร้อม AI แนะนำเวลาอบและอุณหภูมิ

เตาอบยุคดิจิตัล มีกล้องทนความร้อนข้างใน ที่นอกจากจะให้ผู้ใช้ดูไลฟ์สดอาหารในเตา และเอาไปแชร์ต่อได้ และมีไว้ให้แอพได้รู้จักอาหารด้วย

งานเลี้ยงเลิกรา ? หลายบริษัทเผ่นออกจากเงินคริปโตฯแล้ว

ค่าเงินคริปโตฯทุกสกุล เช่น บิทคอยน์ ฯลฯ ดิ่งลงต่อเนื่อง …และมีข่าวธุรกิจที่เกี่ยวข้องส่งสัญญาณทิ้งธุรกิจนี้กันพร้อมหน้า ทั้งฝั่งอเมริกา อังกฤษ และจีน

  • 1
  • 2