Pinterest ห้ามโฆษณาลดน้ำหนักทุกประเภท – ลดเครียดน้ำหนักตัวเอง

Pinterest เริ่มห้ามโฆษณาสินค้าหรือบริการลดน้ำหนักตั้งแต่นี้ไป  เพื่อป้องกันการเผยแพร่ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก และลดความเครียดจากความไม่พอใจในรูปร่างตัวเอง

โซเชียลทางเลือก Pinterest เริ่มห้ามโฆษณาสินค้าหรือบริการลดน้ำหนักตั้งแต่นี้ไป  เพื่อป้องกันการเผยแพร่ความเชื่อผิดเกี่ยวกับการลดน้ำหนัก และลดความเครียดจากความไม่พอใจในรูปร่างตัวเอง

 

ซึ่ง Pinterest เป็นโซเชียลรายแรกที่ห้ามโฆษณาลดน้ำหนักทั้งหมด   ต่างจากโซเชียลอื่นที่ห้ามแค่บางคำหรือบางสินค้า

 

อย่างไรก็ตาม  โฆษณาที่พูดเรื่องฟิตเนส  การออกกำลัง  หรือเรื่องสุขภาพดีจากน้ำหนักที่ไม่เกินนั้น ยังโฆษณาต่อไปได้ โดยอ้างอิงคำแนะนำของสมาคม National Eating Disorders Association

 

ทั้งนี้บริษัท MediaRadar ที่วิจัยด้านโฆษณา มีข้อมูลว่าค่าใช้จ่ายด้านโฆษณาสินค้าและบริการลดน้ำหนักทุกช่องทาง (ทั้งออนไลน์และทีวีกับสิ่งพิมพ์) รวมแล้วสูงถึง 372 ล้านดอลลาร์ในแค่ครึ่งปีแรกปี 2021 นี้

 

…ซึ่งเม็ดเงินนี้เพิ่มขึ้นถึง 89% หรือเกือบเท่าตัวเทียบช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้ว !

 

 

 ข่าวจาก
  theguardian.com/technology/2021/jul/02/bye-bye-bmi-pinterest-bans-weight-loss-ads-in-first-for-major-social-networks