ก.ล.ต. ประกาศห้ามธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลในไทย ให้บริการรับจ่ายค่าสินค้าด้วยเงินคริปโต

ก.ล.ต. ห้ามการนำสินทรัพย์ดิจิตัล มาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ หรือใช้ในวงกว้างนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน ...

หลังจากที่ธนาคารแห่งประเทศไทย ( ธปท. ) กับ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ( ก.ล.ต. ) ได้หารือเรื่องการกำกับควบคุมการใช้สินทรัพย์ดิจิตัล ( เช่นเงินคริปโตฯ ) ไปซื้อสินค้าและบริการต่างๆแทนเงินบาทกันไปเมื่อเดือนก่อนแล้วนั้น

 

ล่าสุด ก.ล.ต. ก็ ออก “หลักเกณฑ์กํากับดูแลผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลในการจํากัดการให้บริการในการนําสินทรัพย์ดิจิตัลมาใช้เป็นสื่อกลางในการชําระค่าสินค้าและบริการ” ออกมาแล้ว

 

นั่นคือ “ไม่ให้มีการนำสินทรัพย์ดิจิตัลมาใช้เป็นเป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ เนื่องจากอาจส่งผลให้เกิดการนำสินทรัพย์ดิจิตัลมาใช้ในวงกว้างนอกเหนือไปจากวัตถุประสงค์เพื่อการลงทุน “

 

และเนื่องจากเป็นประกาศของ ก.ล.ต.  จึงมีผลบังคับใช้กับบริษัทในการควบคุมของ ก.ล.ต. เท่านั้น  เช่น  แพลตฟอร์มซื้อขายเงินคริปโต  หรือบริษัทที่ออกเหรียญคริปโตฯของตัวเอง เป็นต้น

 

ประกาศนี้จะมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2565 โดยถ้อยคำอย่างละเอียดของประกาศก็คือ

 

(1) ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลทุกประเภท ต้องไม่ให้บริการหรือกระทำการอันมีลักษณะที่เป็นการสนับสนุนหรือส่งเสริมการชำระค่าสินค้าและบริการด้วยสินทรัพย์ดิจิตัล เช่น การโฆษณา การชักชวนหรือแสดงตนว่าพร้อมให้บริการชำระค่าสินค้าหรือบริการแก่ร้านค้า หรือการจัดทำระบบหรือเครื่องมืออำนวยความสะดวกในการชำระค่าสินค้าและบริการ การเปิดกระเป๋าสินทรัพย์ดิจิตัลเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำสินทรัพย์ดิจิตัลมาใช้เป็นสื่อกลางชำระค่าสินค้าและบริการ เป็นต้น

 

(2) กรณีที่ผู้ประกอบธุรกิจสินทรัพย์ดิจิตัลพบว่า ลูกค้าใช้บัญชีที่เปิดไว้เพื่อการซื้อขายสินทรัพย์ดิจิตัลไปใช้ประโยชน์ในการชำระค่าสินค้าและบริการ ผู้ประกอบธุรกิจต้องแจ้งเตือนเกี่ยวกับการใช้บัญชีผิดวัตถุประสงค์และไม่ตรงกับเงื่อนไขการให้บริการ และดำเนินการแก่ลูกค้าที่ไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการให้บริการ ซึ่งรวมถึงระงับการให้บริการชั่วคราว ยกเลิกการให้บริการหรือดำเนินการอื่นใดในทำนองเดียวกัน

 

ทั้งนี้เหตุผลของ ก.ล.ต. ก็คือ เพื่อป้องกันผลกระทบต่อเสถียรภาพระบบการเงินและระบบเศรษฐกิจโดยรวม รวมถึงความเสี่ยงต่อประชาชนและธุรกิจ

 

ข่าวจาก

 sec.or.th/TH/Pages/News_Detail.aspx?SECID=9353

You may be interested in

Latest post from Facebook


Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /var/www/vhosts/digitalagemag.com/httpdocs/wp-content/themes/geeky-child/shortcodes/new-listing.php on line 19

Related Posts

กฏหมายใหม่ใช้ทั่วไทยแล้ว – ห้ามคนขับหยิบจับมือถือใช้ขณะขับรถ

จากนี้ไป การขับรถไปคุยไป ต้องใช้หูฟังเท่านั้น ห้ามหยิบจับมือถือขณะขับ ถ้าจำเป็นต้องหยิบจับก็ต้องจอดรถก่อน …