ยอดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทะลุ 1 พันล้านคนแล้ว

จีนมียอดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตทะลุ 1 พันล้านคนแล้ว ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ และคิดเป็น 71.6% ของประชากร เพราะ COVID 19 บังคับทำให้ผู้คนต้องออนไลน์มากขึ้น, เครือข่าย 5G ติดตั้งทั่วถึงมากขึ้น, และมือถือสมาร์ทโฟนก็ราคาถูกลง

 

สำรวจพบล่าสุดประเทศจีนมียอดผู้ใช้อินเตอร์เน็ตรวมประมาณ 1.01 พันล้านคนแล้ว   โดยเพิ่มขึ้น 8% จากปีที่แล้ว (2020)  ถือเป็นสถิติสูงสุดใหม่ และคิดเป็น 71.6% ของประชากร

 

ข้อมูลนี้สำรวจในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา และรายงานโดยศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและโครงข่ายอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีน (China Internet Network Information Center – CNNIC)

 

ทั้งนี้ศูนย์ CNNIC วิเคราะห์เหตุผลว่าเพราะการแพร่ระบาดของ COVID 19 บังคับทำให้ผู้คนต้องออนไลน์มากขึ้น  ทั้งเรียน  ทำงาน  และการซื้อของจ่ายเงินต่างๆ

 

อีกเหตุผลคือระบบเครือข่าย 5G มีการติดตั้งทั่วถึงมากขึ้นในจีน  และมือถือสมาร์ทโฟนก็ราคาถูกลงมากด้วย

 

ซึ่งถ้าแยกประเภทการใช้งาน (โดยมีการซ้ำคนกันได้   คือ 1 คนทำได้หลายๆอย่าง) ก็พบว่าเป็นดังนี้

– ซื้อของออนไลน์ 812 ล้านคน

– การสั่งอาหาร ขนม เครื่องดื่มต่างๆ 468 ล้านคน (เพิ่มขึ้น 15%)

– บริการเรียกรถแท็กซี่ 396 ล้านคน

– ดูคลิป  ดูไลฟ์ หรือพูดคุยแบบเห็นหน้า 943 ล้านคน

– จ่ายเงินโอนเงิน  872 ล้านคน

 

 

 ข่าวจาก
  gizchina.com/2021/08/28/the-number-of-internet-users-in-china-has-exceeded-1-billion-people