ซูมเพิ่ม Focus Mode เห็นแค่ผู้พูด – ไม่เสียสมาธิ

Zoom เพิ่มโหมดใหม่ในชื่อ "Focus Mode" ที่ผู้ร่วมประชุมหรือผู้ฟัง จะเห็นแต่ผู้บรรยายเท่านั้น  ไม่เห็นเพื่อนร่วมประชุมหรือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ 

แอพประชุมออนไลน์ชื่อดัง Zoom เพิ่มโหมดใหม่ในชื่อ “Focus Mode” ที่ผู้ร่วมประชุมหรือผู้ฟัง จะเห็นแต่ผู้บรรยายเท่านั้น  ไม่เห็นเพื่อนร่วมประชุมหรือเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ

 

… ประโยชน์เพื่อให้มีสมาธิมากขึ้น  เหมาะสำหรับการฟังเนื้อหายาวๆที่มีความซับซ้อน เช่นห้องเรียน

 

ตัวอย่างเช่นในห้องเรียนออนไลน์ ที่นักเรียนต้องการสมาธิมากกว่าการประชุมงาน  ซึ่งโหมดนี้จะช่วยให้นักเรียนเห็นแต่ครูผู้สอนเท่านั้น  และไม่ต้องมองเห็นหน้าเพื่อนร่วมชั้นคนอื่นๆ  จะได้ไม่เสียสมาธิจากการขยับไปมาหรือหน้าตาของเพื่อนร่วมชั้น

 

… ใน Focus Mode นี้  นักเรียนจะเห็นหน้าจอเพื่อนๆเป็นชื่อเท่านั้น (ตามรูปด้านบน) แต่หน้าจอฝ่ายครูผู้สอน  จะยังมองเห็นหน้านักเรียนทุกคนอยู่ตามปกติเดิม

 

ซึ่งคนที่มีสิทธิเปิดใช้งานโหมดนี้ ก็คือครูผู้สอนนั่นเอง โดยเมื่อเปิดใช้งานแล้วก็จะมองเห็นไอคอนแสดง Focus Mode ขึ้นอยู่ตลอดเวลาเรียนคาบนั้นๆ

 

 

 ข่าวจาก
  support.zoom.us/hc/en-us/articles/360061113751